Середа, 21.08.2019, 15:54
Вітаємо вас Гість | RSS

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

Меню сайта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Форма входу

Звіт директора

 

 


 Звіт директора

Соболевського Олега Вікторовича

за період роботи з червня 2008 по червень 2013 років

 

1.     Організація  навчально – виховного  та  навчально – виробничого  процесу.

 

В організаційну основу  навчально-виховної діяльності Радомишльського професійного ліцею закладено принципи, які передбачають створення культурного середовища як основного виховного фактора, що дає учням можливість самоконтролю та самокоригування власної поведінки. 

Якість навчально-виховного процесу ліцею та його результативність залежить від взаємодії всіх учасників  навчально-виховного процесу – учнів, педагогів, батьків, громадськості, органів місцевого самоврядування. 

В професійному ліцеї склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю міста,  установами та організаціями району. Центром цієї системи є Рада ліцею, яка визначає головні напрямки розвитку навчального закладу, координує та спрямовує  роботу всіх ланок в господарській та навчально-виховній роботі ліцею. З Радою ліцею плідно співпрацюють  батьківський комітет,  благодійний фонд розвитку ліцею, рада лідерів учнівського самоврядування.

 Ця співпраця  за п’ять останніх років допомогла значно покращити матеріальну базу ліцею, провести за рахунок спонсорських коштів ремонти навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивної та актової залів,збудувати  стадіон.

Для покращення організації позаурочних заходів протягом останніх років було придбано звукопідсилювальну апаратуру, радіомікрофони, мультимедійний проектор, відеоплеєр, фотоапарат.

Колектив ліцею тісно співпрацює зі Службою у справах дітей райдержадміністрації, Центром соціальної служби сім’ї і молоді разом вирішуючи питання соціального патронажу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа учнів ліцею.

У професійному ліцеї діє методичне об’єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньоліцейної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Один з основних напрямків роботи працівників психологічної служби  професійного ліцею – це здійснення профілактики негативних явищ в учнівському середовищі, пропаганді здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я.  Просвітницька робота  спрямована на засвоєння підлітками правил поведінки, які запобігають цим негативним явищам; виховання в підлітків почуття відповідальності за своє здоров’я та за свою поведінку, яка впливає на їх здоров’я.

Ліцей забезпечений нормативно-правовими актами, навчально-методичними документами з питань організації навчально-виробничої діяльності.

Розпорядок та режим роботи навчального закладу регламентується Правилами внутрішнього розпорядку, графіками навчально-виробничого процесу та розкладом занять.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами і програмами.

В ліцеї розроблені комплекти навчальної документації для професій: «Муляр, штукатур, маляр»; «Електрогазозваринк, слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії «С»; «Кухар, пекар», «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)»¸ «Столяр будівельний, тесляр»; «Офіціант, бармен» (робочі навчальні плани, пояснювальні записки, кваліфікаційні та освітньо-кваліфікаційні характеристики, робочі навчальні програми, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, переліки пробних кваліфікаційних робіт, переліки обладнання і засобів навчання).

Старшим майстром розробляється план навчально-виробничої діяльності на півріччя. Майстрами виробничого навчання складаються плани виробничого навчання на місяць на основі переліків навчально-виробничих робіт. Види навчально-виробничих робіт відповідають вимогам робочих навчальних планів і програм.

Для обліку знань, умінь, навичок учнів ведуться журнали обліку теоретичного та виробничого навчання. Під час виробничої практики облік ведеться також в щоденниках учнів, де учнями відображається кількісний та якісний показник виконання навчально-виробничих робіт.

Кваліфікаційна атестація проводиться у відповідності до робочого навчального плану, за результатами виконання кваліфікаційних пробних робіт, переліки яких розроблені відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик на відповідний рівень кваліфікації. Результати пробних кваліфікаційних робіт оформлюються протоколами і заносяться в журнал обліку виробничого навчання з визначенням рівня кваліфікації учня.

Переддипломна виробнича практика проводиться на підприємствах-замовниках кадрів, згідно з укладеними договорами, та на будівельних майданчиках і навчальних майстернях ліцею з дозволу управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації. Для проведення виробничої та переддипломної виробничої практики розроблені детальні програми, які погоджені з підприємствами-роботодавцями та затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи.

За результатами контролю по навчальному закладу видаються накази про хід виробничої практики, де вказується забезпеченість учнів оплачуваними робочими місцями, відповідність виконуваних робіт детальній програмі, якісні та кількісні показники виконання робіт, виконання плану навчально-виробничої діяльності, підсумок переддипломної практики,  проведення державної кваліфікаційної атестації.

Переліки навально-виробничих робіт відповідають робочим навчальним програмам.

Тижневе навантаження становить 36 академічних годин.

Розклад занять враховує специфіку організації навчально-виробничого процесу, динаміку працездатності учнів, ступінь складності навчального матеріалу з різних предметів, їх значимість для оволодіння професією. У ньому передбачено послідовне чергування уроків з предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної  підготовки.

Розклад затверджений керівником навчального закладу та погоджений з профспілковим комітетом. При зміні графіка робочого навчального плану розклад, уроків корегується. Виконання розкладу уроків здійснюється у повному обсязі.

Виробниче навчання із більш складних професій організовано відповідно до навчальних планів та графіка навчального процесу для кожної окремо взятої професії з урахуванням поетапного навчання та проведення кваліфікаційної атестації. Тривалість теоретичного та практичного навчання регламентується положенням та правила внутрішнього розпорядку ліцею.

Кожен учень забезпечений індивідуальним робочим місцем у навчально-виробничій майстерні, що дає можливість в повній мірі оволодіти відповідними знаннями, вміннями, навиками  та постійно їх удосконалювати.

Тривалість виробничого навчання регламентується правилами внутрішнього розпорядку підприємства.

Для проведення державної кваліфікаційної атестації випускників наказом по ліцею за погодженням з управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, створюються державні кваліфікаційні комісії з кожної професії. Державна кваліфікаційна атестація проводиться за графіком, підсумки оголошуються наказом по ліцею.

Питання організації навчально-виробничого процесу регулюються наказами, розглядаються на засіданнях педрад, оперативних та інструктивно-методичних нарадах.

Рівень знань, умінь, навичок учнів аналізується на засіданнях методичних комісій, обговорюється на педагогічних радах. Видаються узагальнюючі накази по ліцею.

Облік теоретичного та виробничого навчання здійснюється в журналах, які періодично перевіряються адміністрацією ліцею, про що свідчать записи в них, видаються узагальнюючі накази.

У навчальному закладі започаткована та впроваджена система внутрішнього контролю за рівнем навчальних досягнень учнів, слухачів (впроваджена рейтингова система), яка обумовлена повнотою та якістю виконання робочих навчальних планів і програм, роботою викладачів, майстрів виробничого навчання.

Щорічно в плані роботи навчального закладу у розділі «Професійно-практична підготовка» передбачаються заходи щодо здійснення контролю за станом викладання виробничого навчання, організацією та проведенням виробничої практики, рівнем навчальних досягнень учнів.

2.     Виконання обсягів державного замовлення.

За звітний період план прийому учнів до навчального закладу виконувався відповідно до обсягів державного замовлення та потреб регіону в кваліфікованих робітниках за  договорами з фізичними та юридичними особами:

Роки

Державне замовлення

Виконання

2008

145

145

2009

120

122

2010

130

130

2011

130

134

2012

130

130

2013

135

135

 

Динаміка формування контингенту показує зменшення кількості учнів у звязку з значним зменшенням населення в нашому районі.

В 2009 році проліцензовано та введено професію «Офіціант, бармен», в 2011 році – професії  «Кухар, пекар», «Електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категоії «С» з урахуванням потреб ринку праці.

3.     Фінансово – господарська та  виробничо – комерційна  діяльність.

     В ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей» проводяться заходи по збереженню майна та ефективності його  використання. Щорічно та за потребою власними силами здійснюються  поточні ремонти в начальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, гуртожитку, їдальні. В 2009 році  господарським способом ( власними  силами: шляхом придбання будівельних матеріалів та  силами працівників ліцею)  були проведені ремонтні  роботи  по підведенню системи тепломережі від гуртожитку до їдальні, ремонтні роботи  опалювальної системи їдальні та  лабораторії кухарів на суму 19200 грн. за рахунок коштів спеціального фонду. У 2011 році на стадіоні було збудовано приміщення роздягальні та лавочки  для глядачів на загальну суму 17520 грн. У 2012 році проведена заміна 5 вікон у гуртожитку  та 3 вікон в навчальному кабінеті вартістю 18000 грн., закуплено меблі та проведено поточний ремонт в  навчальному кабінеті «Технологія приготування їжі» на суму 20000грн., лабораторії «Кухар – пекар »  на суму 12000 грн., відремонтовано  та обладнано навчальний кабінет «ОБР» - 10000грн.Щорічно закуповуються запасні частини для учбового автомобіля «КАМАЗ», в 2013 році придбано автогуму на суму 19800 грн. Оновлюються меблі навчальних кабінетів: учбові столи, стільці; обладнання лабораторій та майстерень.

Інформація про надходження коштів по спеціальному фонду за період  з 01.07.2008 – 30.06.2013рр.

Надходження спеціального фонду

На дату укладання контракту грн.

На дату закінчення контракту

( за 5 років)                              грн.

Всього

33914

948276

В т.ч.  надходження від здачі в оренду приміщень

3206

91750

Навчально-виробничої діяльності

9681

230771

Платні освітні послуги

-

90844

Надходження від проживання в гуртожитку

-

62320

Благодійні внески

21027

472591

Благодійний фонд розвитку училища

 

472591

 

4.     Розвиток  навчально – матеріальної та навчально-методичної  бази.

Методична робота в ліцеї – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненні науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності та професійної майстерності кожного викладача. Цей комплекс орієнтований, перш за все, на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу.

Головні завдання методичної роботи:

-       забезпечення професійного зростання, наукового рівня колективу шляхом систематичного заохочення всіх членів колективу до участі в соціальних, методичних, виховних, культурологічних проектах;

-      створення системи нарощування й оновлення фахових знань, продукування нових педагогічних ідей і технологій, вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду;

-     підтримка професійного становлення молодих педагогів.

В ліцеї проведено капітальний ремонт 11-ти навчальних кабінетів, 1 майстерні та 2-х лабораторій, методичного кабінету. Щороку ведеться робота з поповнення та оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів та професій відповідно до ДСПТО;  закуплено мультимедійний проектор, 2 телевізори, 4 комп’ютери для впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес, кабінет інформаційних технологій оснащено 15 моніторами нового зразка.  Постійно ведеться підписка на періодичні видання фахових журналів та газет. Педагоги проводять уроки з застосуванням електронних засобів навчання, що дає можливість підвищувати інтерес до навчання та поглиблювати знання учнів.

 Із метою вивчення питання поповнення та збереження комплексно-методичного забезпечення кабінетів ліцею на початку кожного навчального року проводиться огляд-конкурс на кращий кабінет (лабораторія, майстерня) ліцею.

Вся науково-методична робота  колективу заснована на принципах науковості,  системності, конкретності, творчості. Розуміючи вимоги сьогодення, заклад намагається постійно оновлювати зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, за яких всі педагогічні працівники можуть реалізувати свої здібності, нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал.

Під керівництвом  бібліотекаря   Хитриченко Л.Г. учні ліцею провели дослідницьку роботу  «Їх іменами названі вулиці нашого Радомишля», в основу якої взято бойовий шлях у Великій Вітчизняній війні героїв Радянського  Союзу, уроженців Радомишльського району.

5.     Наявність колективного договору та додержання  його умов.

Між адміністраціє ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей» та профспілковим  комітетом ліцею заключено колективний договір терміном на 2009-2014роки.

В колективному  договорі передбачено та виконується:

-  надання санаторно-курортних путівок працівникам за рахунок фонду соціального страхування з доплатою 20% від вартості путівки,

- безкоштовно 2 рази в рік за заявою працівників надавати автомобільний транспорт для перевезення палива , при умові надання паливно-мастильних матеріалів;

- на підставі заяви працівника надавати безкоштовно приміщення їдальні для проведення весілля, ювілею, т.д. з нарахуванням оплати за використану електроенергію згідно показників електролічильника;

- працівникам з ненормованим робочим днем надається додаткова відпустка за особливий характер праці до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій;

- працівникам які мають 2-х дітей віком до 15 років, одиноким матерям, матерям які мають дитину-інваліда, надається додаткова соціальна оплачувана відпустка терміном  10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів, а при наявності двох підстав - 17 календарних днів.

- забезпечена вчасна підготовка та подання документів обхідних для призначення пенсій працівникам та членам їх сімей.

6.     Якісний склад педагогічних працівників. Наявність та робота з кадровим резервом.

В ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей» навчально-виховний процес здійснюють  16 викладачів, 8 сумісники,  всього 24 педагоги. Навчальний заклад  укомплектований педагогічними кадрами. 

         Прийом, переміщення та звільнення   працівників ліцею   здійснюється з дотриманням   норм трудового   законодавства.   Педагогічні   працівники   в основному забезпечені достатнім  навантаження. 

         Із 16 викладачів, які працюють в ліцеї 14 мають вищу педагогічну освіту  (86%),  2 викладачі мають вищу економічну та технічну освіту(14%), 1 викладач здобуває другу вищу освіту в зв’язку з виробничою необхідністю (7%).

Склад педагогів за кваліфікацією:

     Спеціаліст вищої категорії..............5 (36%)

     Спеціаліст першої категорії............1 (7%)

     Спеціаліст другої категорії.............5 (36%)

     Спеціаліст.........................................3 (21%)

     Викладач  - методист.......................2 (14%)

     Старший викладач...........................3 (21%)

    Відмінник освіти …………………...2 (14%)

Середній вік педагогів складає  42 роки,

в т. числі:

понад 50 років..........5 (36%)

від 40 до 50 років......3 (21%)

від 30 до 40 років......5 (36%)

до 30 років ................ 1 (7%)

 В ліцеї працюють викладачі, які нагородженні почесними педагогічними званнями:

    „ Відмінник освіти України” – 2 (14%)

     „Викладач –методист”- 2 (14%)

    „ Старший викладач” – 4 (21%)

 7.     Дотримання вимог нормативно – правових актів  щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників.

Адміністрація визнає, що створення сприятливих і безпечних умов праці працюючих є її обов’язком, і несе за це відповідальність.                                                                               Колективним договором  передбачено забезпечення своєчасної розробки і виконання заходів для створення безпечних та нешкідливих умов праці

Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031